Obchodní podmínky -
Botanická 593/4 602 00 Brno +420 702 071 765 info@naramky24.cz

Obchodní podmínky

Dokument obsahuje obecné informace o právním charakteru stránek webového (internetového) portálu "www.naramky24.cz" společnosti Total Wristbands sro (dále jen Společnost), úpravu práv a povinností třetích osob vůči Společnosti při používání webových (internetových) stránek Společnosti a informací, které obsahují. Tento dokument si pozorně přečtěte.

1. Autorská práva

1.1. Všechny materiály zobrazené či uvedené na webových (internetových) stránkách Společnosti, včetně všech dokumentů, obrázků, grafiky, kódu a obecného vzhledu stránek jsou předmětem autorských práv Společnosti, pokud není uvedeno jinak. Všechna práva jsou vyhrazena, pokud není výslovně uvedeno jinak.

1.2. Jakýmkoliv nepovoleným zásahem do webových (internetových) stránek Společnosti nebo jejich nepovoleným užitím či jejich části, může dojít k porušení autorských práv Společnosti nebo autorským právům příbuzných práv třetích osob nebo Společnosti. Jakákoliv užití autorského díla bez souhlasu autora či osoby, která je oprávněna k poskytnutí souhlasu s užíváním díla, stejně jako neoprávněné zásahy do autorského díla včetně neoprávněného rozmnožování a ukládání do paměťových a elektronických médií jsou protiprávní a postižitelné podle občanského i trestního práva.

2. Práva ke nehmotným statkům

2.1. Společnost a další fyzické a právnické osoby jsou majiteli registrovaných ochranných známek, patentů nebo dalších oprávnění v oblasti průmyslových práv nebo jiných práv ke nehmotným statkům, které jsou jmenovány nebo zobrazeny na webových (internetových) stránkách Společnosti. Jejich nepovolené užití, zásah do jejich textu či grafického zobrazení nebo jiné neoprávněné nakládání s nimi, včetně jejich napodobování, může znamenat porušení právních předpisů v oblasti hospodářské soutěže nebo v oblasti práv ke nehmotným statkům.

3. Omezení odpovědnosti

3.1. Žádná informace uvedena na webových (internetových) stránkách Společnosti v textové nebo grafické podobě nesmí být považováno za poskytování rad, návodů nebo doporučení. Žádnou informaci nelze považovat za základ jakéhokoli rozhodnutí nebo činnosti.

3.2. Společnost nenese žádnou odpovědnost a nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za správnost, úplnost, používání nebo využívání informací uvedených na webových (internetových) stránkách Společnosti.

3.3. Společnost nenese žádnou odpovědnost za pravidelné uveřejňování nových informací nebo uvádění informací uvedených na webových (internetových) stránkách Společnosti do souladu se skutečností v čase.

3.4. Webové (internetové) stránky Společnosti, jejich obsah a veškeré služby na nich nabízené či uvedené jsou poskytovány ve stavu, v jakém se nacházejí, av tomto stavu jsou ik dispozici. Společnost, její zaměstnanci, zástupci a další osoby, které mají oprávnění jednat jménem společnosti neodpovídají za náhradu škody, která vznikla na základě nebo v souvislosti

3.4.1. s přístupem, využitím nebo nemožností využití webových (internetových) stránek Společnosti,

3.4.2. s materiály, informacemi, doporučeními, které se na webových (internetových) stránkách Společnosti objeví či vzniknou na základě poskytovaných služeb,

3.4.3. s prodlením, chybou, přerušením provozu webových (internetových) stránek Společnosti nebo služeb nabízených na webových (internetových) stránkách Společnosti nebo jejich prostřednictvím. Toto všeobecné komplexní omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

4. Informace

4.1. Všechny údaje na webových (internetových) stránkách Společnosti mají pouze informační charakter a společnost na tyto stránky umisťuje nejaktuálnější informace. Upozorňujeme však uživatele těchto stránek, že z technických důvodů nemusí být v daném okamžiku dokončena poslední aktualizace jakékoli informace.

4.2. Společnost vynakládá maximální úsilí pro zajištění spolehlivosti a přesnosti informací uvedených na webových (internetových) stránkách Společnosti. Navzdory tomuto úsilí se mohou vyskytnout technické nepřesnosti nebo jiné chyby, které Společnost bude snažit opravit či odstranit podle svých možností po identifikaci zjištěných nepřesností nebo chyb.

4.3. Společnost může kdykoliv upravit jakýkoliv materiál, dokument nebo informaci uvedenou na webových (internetových) stránkách Společnosti bez předchozího upozornění.

4.4. Modifikace těchto Podmínek užívání jsou platné v okamžiku jejich zveřejnění.

5. Odkazy na jiné webové (internetové) stránky

5.1. Webové (internetové) stránky Společnosti mohou obsahovat odkazy (linky) na další webové (internetové) stránky, které nejsou součástí webových (internetových) stránek Společnosti. Společnost neodpovídá za obsah takových stránek a neodpovídá za případné škody a újmy vzniklé na základě přístupu a používání takových stránek, včetně jiné odpovědnosti vzniklé na základě jakýchkoli obvinění, že obsah webových (internetových) stránek poskytovaných některou takovou třetí stranou porušuje zákony či práva jakékoli další osoby nebo subjektu.

5.2. Všechny odkazy (linky) jsou uváděny pouze z důvodu komplexnosti informací poskytovaných uživateli webových (internetových) stránek Společnosti.

5.3. Pokud chce uživatel použít odkaz (link) na webové (internetové) stránky Společnosti, může odkázat výlučně na úvodní domovskou stránku (homepage). Odkazy na jiné webové (internetové) stránky Společnosti lze použít pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti.

5.4. Je zakázáno vkládat webové (internetové) stránky Společnosti do rámce (frame) jiných webových (internetových) stránek, které nejsou součástí Společnosti a / nebo skupiny osob, ke kterým Společnost z právního a / nebo faktického titulu patří.

5.5. Je zakázáno za jakýchkoliv okolností, použít webové (internetové) stránky Společnosti, některou adresu elektronické pošty (e-mail) nebo faxové číslo pro zasílání důvěrných nebo ze zákona utajovaných informací a informací, jejichž režim zveřejňování je jakýmkoliv způsobem omezen.

6. Newsletter a e-maily od nás

6.1. Při registraci si můžete vybrat, zda chcete od nás dostávat pravidelné informace o novinkách na knižním trhu (průměrně jednou týdně). Na Vaši e-mailovou adresu vás budeme informovat také o vyřizování Vaší objednávky, dostupnosti a nedostupnosti titulů. Všem zaregistrovaným zákazníkům můžeme nepravidelně (maximálně několikrát ročně) posílat důležité informace, které souvisejí s provozem našeho internetového obchodu. Pokud vás e-maily od nás obtěžují, napište nám prosím e-mail.

Na jakékoliv další otázky, nejasnosti a připomínky Vám rádi odpovíme.

 

Cookie pravidla

Naše stránky používají soubory cookie pouze proto, aby sme věděli, zda jste byly na našem webu dřivě, pokud ano, na jaké stránky byly nahlíženy a jaké jsou nejdůležitějsí aspekty našich služeb. Je možné tyto soubory cookie odmítnout pomocí nastavení prohlížeče, avšak v takovém případě nemusí být možné používat všechny funkce vašeho webu.

 

Co jsou cookies?

Tato webová stránka ukladá malá textová data do vašeho počítače nebo mobilných zařízení pri návštěvě. Toto vám umožňuje určitou dobu zapamatovat si například nějaké dřívě vyplnené údaje formuláře, takže je nemusíte znovu zadávat. Více podobných služeb je nutno povolit cookies.

Cookies nejsou prodávány třetí osobě a nejsou používány k identifikaci.

 

Jak používat cookies?

Naše webové stránky sleduji cookies:

 • nastavení zobrazení, například nastavení velikosti písma
 • Typ a verze prohlížeče, operační systém, referenční URL, adresu IP počítače, přístup a datum a čas návštěvy
 • Zda souhlasíte s používáním cookies vašich webových stránek
 • Vzory návštěvnosti a chování užívatelů, které umožňují rozvíjet naše webové stránky a služby

Tyto údaje jsou zaznamenávany pouze pro interní a statistické účely

 

Naše stránky použivají nasledující dva typy souboru cookies:

Dočasné soubory cookie:

Tato dočasná data budou uložena pouze v souboru cookie až do konce. Jsou nezbytné pro řádné fungovaní některých našich funkcí na našich stránkách.

 

Permanentní soubor cookie:

Tato data jsou uložena délší dobu v souboru cookie prohlížeče. Jeho trvání závisí na nastavení prohlížeče. Trvalé soubory cookies umožnují rozpoznat server v počítači  během příští návštěvy.

 

 

Cookies třetích stran

 • Google Analytics
 • _utma, _utmb, _utmv, _utmz, utmx: Tyto soubory cookie shromaždují anonymní informace o tom, jak pozívají návštěvníky naše stránky, abychom jsme mohli zlepšit jejich použitelnost. Více informací: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/
 • Facebook.com
 • datr, lsd, reg_ext_ref, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd: Sdílet můžete obsah našich webových stránek se svými přáteli na stránkach sociálnych sití Facebook. Tato služba může v počítači ponechat soubory cookie, nad kterýma nemáme kontrolu.
 • Twitter.com
 • _utma, _utmb,_utmc, _utmv, _utmz, _twitter_sess, external_referer, guest_id, k, original_referer: Sdílet můžete obsah našich webových stránek se svými přáteli na stránkach sociálnych sití Twitter. Tato služba může v počítači ponechat soubory cookie, nad kterýma nemáme kontrolu.
 • account.google.com
 • GALX, GAPS, GoogleAccountsLocale_session:  Sdílet můžete obsah našich webových stránek  se svými přáteli na stránkach Google. Tato služba může v počítači ponechat soubory cookie, nad kterýma nemáme kontrolu.

 

Chtete-li se dozvědět více o témata, je mnoho článků k dispozici například na webu: www.allaboutcookies.org

 

Pro změnu souboru cookie se podívějte do nápovědy prohlížeče nebo níže uvedeného odkazu: